Header

Evidentiranje Smrti

-Evidentiranje zahteva za Umrlicu, popunjen i potpisan.

-Original međunarodne umrlice overene u Ministarstvu spoljnih poslova zemlje u kojoj je izdata.

-Original pasoša pokojnika koji se poništava i vraća porodici.

-Poslednja libanska lična karta pokojnika (sa fotografijom) kao i fotokopija iste na papiru veličine A4, ili skorašnji izvod iz matične knjige građana (sa fotografijom) kao i fotokopija iste na papiru veličine A4 ili skorašnji izvod iz matične porodične knjige građana kao i fotokopija istog na papiru veličine A4.

-Sve procedure evidentiranja su besplatne.

-Naknada za legalizacija umrlice iznosi: US$ 10 po pečatu.