Header

Evidentiranje Razvoda

-Registracija Zahteva za Razvod, popunjen i potpisan.

-Međunarodni original odluke o razvodu overen od strane Ministarstva spoljnih poslova zemlje u kojoj je izdat.

-Posebno punomoćje.

-Novija libanska lična karta supruga/supruge (sa fotografijom) kao i fotokopija iste na papiru velične A4 ili noviji izvod iz matične porodične knjige građana, kao i fotokopija istog na papiru veličine A4.

-Libanski venčani list.

-Krštenica supruge (ukoliko nije Libanka).

-Kopije pasoša oba supružnika.

-Sve procedure evidentiranja su besplatne.