Header

Evidentiranje Rođenja

-Evidentiranje Zahtem za Krštenicu, popunjen i potpisan. – Original međunarodne krštenice overen u Ministarstvu spoljnih poslova zemlje u kojoj je osoba rođena.

-Novija libanska lična karta oca (sa fotografijom) kao i fotokopija iste na papiru veličine A4 ili noviji izvod iz matične porodične knjige građana, kao i fotokopija istog na papiru veličine A4.

-Libanska lična karta majke ili krštenica (ukoliko nije Libanka).

-Libanski venčani list roditelja.

-Ime deteta na arapskom.

-Sve procedure evidentiranja su besplatne.

-Naknada za legalizaciju krštenice: US$ 10 po pečatu.