Header

Vize

Vize

Gradani Srbije, Makedonije i Crne Gore mogu da dobiju turističku vizu sa jednim ulaskom u Liban za period od jednog meseca po dolasku, na aerodromu ili na granici sa Sirijom.

Građani Bosne i Hercegovine ne mogu dobiti turističku vizu sa jednim ulaskom u Liban za period od jednog meseca po dolasku i moraju podneti zahtev za vizu najmanje dva meseca pre putovanja, jer je neophodno dobiti ododobrenje nadležnih libanskih vlasti pre izdavanja vize.

Pasoš mora da bude važeći najmanje još šest meseci, bez pečata ulaska u Izrael. Neophodna je potvrđena hotelska rezervacija ili pozivno pismo sa punom adresom domaćina u Libanu, brojem telefona i kopijom njegove libanske lične karte.

Dokumentacuha neophodna za izdavanje vize u našoj ambasadi je sledeća:

Turistička viza

1.Pasoš koji je važeći najmanje još šest meseci, bez pečata ulaska u Izrael.

2.Popunjen i potpisan Formular za Izdavanje Vize na engleskom ili francuskom jeziku (poželjno je da bude popunjen velikim štampanim slovima). Detalje putovanje je potrebno jasno navesti. Za maloletna lica: formular za izdavanje vize treba da bude dostavljen i potpisan u našoj ambasadi od strane oba roditelja, u suprotnom je neophodna saglasnost roditelja za putovanje deteta koje je overeno od strane notara. U oba slučaja je potrebna krštenica deteta.

3.Dve (2) fotografije za formular

4.Potvrda o zaposlenju za zaposlene, kao i informacija-potvrda da koriste zvaničan godišnji odmor, ili indeks za studente, ili potvrda o penziji za penzionere.

5. Međunarodni izvod iz matične knjige venčanih za osobe koje su u braku.

6.Neophodna je adresa u Libanu: potvrđena rezervacija hotela ili pozivno pismo (sa punom adresom domaćina u Libanu, brojem telefona i kopijom njegove libanske lične karte).

7. Potrebno je navesti razlog putovanja i dužinu boravka.

8.Povratna avio karta (ukoliko je moguće).

Poslovna viza

1.Pasoš koji je važeći najmanje još šest meseci, bez pečata ulaska u Izrael.

2.Popunjen i potpisan Formular za Izdavanje Vize na engleskom ili francuskom (poželjno je da bude popunjen velikim štampanim slovima). Detalje putovanja je potrebno jasno navesti.

3.Dve (2) fotografije za formular.

4.Potvrda o zaposlenju.

5.Potvrda o unosu kompanije u Registar za ekonomske aktivnosti.

6.Pozivno pismo (sa svim podacima partnera u Libanu).

7. Izvod iz matične knjige venčanih za osobe koje su u braku.

8. Neophodna je adresa u Libanu: potvrđena rezervacija hotela ili pozivno pismo (sa svim podacima partnera u Libanu).

9.Pismo namere adresirano na našu ambasadu od strane kompanije koja podnosi zahtev za vizu (u kojem se navode imena delegiranih zaposlenih, smeštaj, svrha, datum putovanja i izjava o tome ko će snositi troškove putovanja).

10.Povratna karta (ukoliko je moguće).

Poseta (porodica, studije, drugo):

1.Pasoš koji je važeći najmanje još šest meseci, bez pečata ulaska u Izrael.

2.Popunjen i potpisan Formular za Izdavanje Vize na engleskom ili francuskom (poželjno je da bude popunjen velikim štampanim slovima). Detalje putovanja je potrebno jasno navesti. Za maloletna lica: formular za izdavanje vize treba da bude potpisan i dostavljen u našoj ambasadi od strane oba roditelja, u suprotnom je neophodna saglasnost roditelja za putovanje deteta koje je overeno od strane notara. U oba slučaja je potrebna krštenica deteta.

3.Dve (2) fotografije za formular.

4.Potvrda o zaposlenju ili indeks za studente.

5.Neophodna je adresa u Libanu: potvrđena rezervacija hotela ili pozivno pismo (sa punom adresom domaćina u Libanu, brojem telefona i kopijom njegove libanske lične karte).

6.Ukoliko je svrha putovanje studiranje u Libanu: neophodan je dokument škole ili univerziteta kojim se potvrđuje upis.

7.Pismo namere adresirano na ambasadu Libana u kojem se navode datumi, smeštaj, svrha putovanja i ko će snositi troškove vašeg boravka i putovanja.

8.Povratna karta (ukoliko je moguće).

Praktične informacije prilikom podnošenja zahteva za vizu u našoj Ambasadi:

1)Vreme rada sa strankama u svrhu podnošenja zahteva za vizu: od ponedeljka do petka, od 09.00h do 14.00h

2)Sva dokumentacija treba da bude na engleskom jeziku.

3)Dokumentacija nam se može poslati poštom na sledeću adresu: Ambasada Libana, Diplomatska kolonija 5, 11000 Beograd

4)Naknade za vizu se plaćaju isključivo u američkim dolarima (USD). Moguće je platiti u ambasadi u gotovini ili izvršiti prenos sredstava preko banke.

5)Naknade su kako sledi:

35$: viza sa jednim ulaskom

50$ : viza sa dva ulaska

 70$: viza sa više ulazaka

6) Obrada zahteva za izdavanje viza traje najviše dva radna dana po dostavljanju gorenavedene dokumentacije.