Header

Vize

Vize

Gradani Srbije, Makedonije i Crne Gore mogu da dobiju turističku vizu sa jednim ulaskom u Liban za period od jednog meseca po dolasku, na aerodromu ili na granici sa Sirijom. Pasoš mora da bude važeći najmanje još šest meseci, bez pečata ulaska u Izrael. Neophodna je potvrđena hotelska rezervacija ili pozivno pismo sa punom adresom domaćina u Libanu, brojem telefona i kopijom njegove libanske lične karte. Napomena za osobe ženskog roda starosti do 25 godina je da mogu putovati samo u pratnji i to: jednog roditelja (uz saglasnost drugog roditelja); starijeg brata; ili supružnika.

Dokumentacuha neophodna za izdavanje vize u našoj ambasadi je sledeća:

Turistička viza

1.Pasoš koji je važeći najmanje još šest meseci, bez pečata ulaska u Izrael.

2.Popunjen i potpisan Formular za Izdavanje Vize na engleskom ili francuskom jeziku (poželjno je da bude popunjen velikim štampanim slovima). Detalje putovanje je potrebno jasno navesti. Za maloletna lica: formular za izdavanje vize treba da bude dostavljen i potpisan u našoj ambasadi od strane oba roditelja, u suprotnom je neophodna saglasnost roditelja za putovanje deteta koje je overeno od strane notara. U oba slučaja je potrebna krštenica deteta.

3.Dve (2) fotografije za formular

4.Potvrda o zaposlenju za zaposlene, kao i informacija-potvrda da koriste zvaničan godišnji odmor, ili indeks za studente, ili potvrda o penziji za penzionere.

5. Međunarodni izvod iz matične knjige venčanih za osobe koje su u braku.

6.Neophodna je adresa u Libanu: potvrđena rezervacija hotela ili pozivno pismo (sa punom adresom domaćina u Libanu, brojem telefona i kopijom njegove libanske lične karte).

7. Potrebno je navesti razlog putovanja i dužinu boravka.

8.Povratna avio karta (ukoliko je moguće).

Poslovna viza

1.Pasoš koji je važeći najmanje još šest meseci, bez pečata ulaska u Izrael.

2.Popunjen i potpisan Formular za Izdavanje Vize na engleskom ili francuskom (poželjno je da bude popunjen velikim štampanim slovima). Detalje putovanja je potrebno jasno navesti.

3.Dve (2) fotografije za formular.

4.Potvrda o zaposlenju.

5.Potvrda o unosu kompanije u Registar za ekonomske aktivnosti.

6.Pozivno pismo (sa svim podacima partnera u Libanu).

7. Izvod iz matične knjige venčanih za osobe koje su u braku.

8. Neophodna je adresa u Libanu: potvrđena rezervacija hotela ili pozivno pismo (sa svim podacima partnera u Libanu).

9.Pismo namere adresirano na našu ambasadu od strane kompanije koja podnosi zahtev za vizu (u kojem se navode imena delegiranih zaposlenih, smeštaj, svrha, datum putovanja i izjava o tome ko će snositi troškove putovanja).

10.Povratna karta (ukoliko je moguće).

Poseta (porodica, studije, drugo):

1.Pasoš koji je važeći najmanje još šest meseci, bez pečata ulaska u Izrael.

2.Popunjen i potpisan Formular za Izdavanje Vize na engleskom ili francuskom (poželjno je da bude popunjen velikim štampanim slovima). Detalje putovanja je potrebno jasno navesti. Za maloletna lica: formular za izdavanje vize treba da bude potpisan i dostavljen u našoj ambasadi od strane oba roditelja, u suprotnom je neophodna saglasnost roditelja za putovanje deteta koje je overeno od strane notara. U oba slučaja je potrebna krštenica deteta.

3.Dve (2) fotografije za formular.

4.Potvrda o zaposlenju ili indeks za studente.

5.Neophodna je adresa u Libanu: potvrđena rezervacija hotela ili pozivno pismo (sa punom adresom domaćina u Libanu, brojem telefona i kopijom njegove libanske lične karte).

6.Ukoliko je svrha putovanje studiranje u Libanu: neophodan je dokument škole ili univerziteta kojim se potvrđuje upis.

7.Pismo namere adresirano na ambasadu Libana u kojem se navode datumi, smeštaj, svrha putovanja i ko će snositi troškove vašeg boravka i putovanja.

8.Povratna karta (ukoliko je moguće).

Praktične informacije prilikom podnošenja zahteva za vizu u našoj Ambasadi:

1)Vreme rada sa strankama u svrhu podnošenja zahteva za vizu: od ponedeljka do petka, od 09.00h do 14.00h

2)Sva dokumentacija treba da bude na engleskom jeziku.

3)Dokumentacija nam se može poslati poštom na sledeću adresu: Ambasada Libana, Diplomatska kolonija 5, 11000 Beograd

4)Naknade za vizu se plaćaju isključivo u američkim dolarima (USD). Moguće je platiti u ambasadi u gotovini ili izvršiti prenos sredstava preko banke.

5)Naknade su kako sledi:

35$: viza sa jednim ulaskom

50$ : viza sa dva ulaska

 70$: viza sa više ulazaka

6) Obrada zahteva za izdavanje viza traje najviše dva radna dana po dostavljanju gorenavedene dokumentacije.