Header

Legalizacija

 Legalizacija

1) Legalizacija dokumenata škole/univerziteta:

– Originalna dokumenta škole/univerziteta (sa originalnim potpisom i pečatom nadležnih za njihovo izdavanje) potrebno je overiti od strane Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Makedonije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine pre njihove legalizacije u našoj ambasadi.

  1. -Verodostojne kopije originala i prevedenih dokumenata škole/univerziteta se ne mogu legalizovati ukoliko originali nisu legalizovani i dostavljeni kao prateći dokumenti radi potvrde ambasadi.
  2. -Verodostojne kopije i originali treba da imaju originalni pečat institucije nadležne za njihovo izdavanje i moraju biti legalizovani od strane Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Makedonije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine. Gorenavedena originalna potvrda treba da sadrži detalje o studentu, njegovim studijama i broj datih dokumenata škole/univerziteta i datum njihovog izdavanja.

– Naknada za legalizaciju dokumenata škole/univerziteta je: US$ 15 po pečatu.

 

2) Legalizacija potvrde o poreklu:

Potvrda o poreklu bi trebalo da ide uz komercijalnu fakturu i ne može se legalizovati pre legalizacije odgovarajuće komercijalne fakture. Oba dokumenta je potrebno prethodno overiti od strane Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Makedonije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, pre nego što se legalizuje u našoj ambasadi. Naknade za legalizaciju potvrde o poreklu iznose kako sledi:

– US$ 10 (za jednu priloženu fakturu).

– US$ 20 (za više od jedne priložene fakture).

 

3) Komercijalna faktura:

Iznos fakture treba da bude izdat u američkim dolarima (USD). Ukoliko to nije slučaj, neophodna je potvrda od kompanije (sa originalnim pečatom i potpisom) kojim se navodi iznos fatkure u američkim dolarima (USD) u skladu sa zvaničnim kursom Narodne banke. Uz potvrdu je potrebno priložiti dokument kojim se dokazuje taj kurs. Molimo vas da uzmete u obzir da se faktura ne može legalizovati kasnije od narednog dana datog kursa u gorenavedenoj potvrdi.

Naknade za legalizaciju: od US$ 4.00 do US$ 1000.00, zaokruženo na najbližoj 1000.

Minimalna naknada je US$ 15.00

Maksimalna naknada je US$ 1250.00

 

4) Komercijalna dokumenta:

– Naknada za legalizaciju komercijalnih potvrda iznosi: US$ 30.00

– Naknade za legalizaciju statusa kompanije ili dokumenata za registraciju iznose: US$ 75.00.

Napomena: – Sva dokumenta je potrebno overiti od strane Ministarstva spoljnih poslova Srbije, odnosno Makedonije, odnosno Crne Gore ili Bosne i Hercegovine pre njihove legalizacije u našoj ambasadi.

 

Radno vreme za podnošenje zahteva: od ponedeljka do petka, od 09.00h do 14.00h.

Napominjemo da je pre dolaska neophodno zakazati termin za podnošenje zahteva.