Header

Pasoš

Svi građani Libana moraju imati nove biometrijske pasoše.

 

Dokumenta neophodna za izdavanje libanskog pasoša:

 

1.– Formular za izdavanje pasoša (kao što je prikazano u dva Priložena Primerka koji će podnosilac zahteva popuniti lično u našoj ambasadi i na koji treba da stavi otisak desnog palca ruke i potpiše ga u prisustvu nadležne osobe. – U izuzetnim slučajevima zahtev se može popuniti pred javnim notarom koji podnosiocu zahteva mora dati sledeću overenu izjavu (primer):

 

Ja, dolepotpisani javni notar u, i za gorepomenutu zemlju i državu potvrđujem da je Gospodin / Gospođa, nosilac libanskog pasoša ili libanske lične karte broj izdate (datum i mesto izdavanja), potpisao i stavio otisak desnog palca ruke na priloženi zahtev za izdavanje pasoša. U potvrdu toga, ja sam dole potpisao svoje ime i stavio svoj zvanični pečat dana 20 u, javni notar, (potpis i pečat).

 

Ukoliko podnosilac zahteva odabere drugi gorenavedeni način podnošenja zahteva, potrebno je da zahtev za formular za izdavanje pasoša dostavi imejlom na: ambaleb@sbb.rs

 

1.Kopiju pasoša podnosioca zahteva koji je potrebno zameniti (stranice koje sadrže puno ime i prezime, fotografiju, datume izdavanja i prestanka važenja).

 

2.Nova libanska lična karta ili skorašnji izvod iz matične knjige građana ili pasoš date osobe izdati u Libanu nakon 1990. godine, kao i fotokopija jednog od ovih dokumenata na papiru veličine A4.

 

3.Dve novije fotografije u boji koje u potpunosti prikazuju lice na beloj pozadini, veličine 3.5cm x 4.3cm (kao što je prikazano u ).

 

4.Kopiju boravišne isprave u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji ili Crnoj Gori.

 

5.Unapred plaćena povratna koverta sa punom adresom u zemlji boravka i broj telefona podnosioca zahteva; ili US$ 10 radi povratnog slanja preporučene pošte u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji; ili podnosilac zahteva može kontaktirati kurirsku službu po svom izboru (DHL, Express, itd.) koja će preuzeti pasoš iz ambasade.

 

6.Takse za novi libanski pasoš iznose kako sledi:

 

– US$ 40 za jednu godinu.

– US$ 200 za pet godina. Prihvatamo samo američke dolare. Moguće je izvršiti plaćanje u ambasadi u gotovini ili transferom sredstava preko banke (molimo vas da pitate za broj računa).

 

7.Napomena: – Ukoliko je stari pasoš podnosioca zahteva izgubljen, neophodan je izveštaj iz policije i 3 dana objave u lokalnim novinama, i to se mora podneti ambasadi.

 

-Za podnosioce zahteva mlađe od 18 godina neophodno je da u našoj ambasadi oba roditelja lično potpišu formular kojim daju pristanak (ili overen primerak).